Teenistuskäik

2021 - Narva muuseum SA. Juhatuse liige
2016 - 2020Tallinna linnamuuseum. Tallinna vene muuseumi ja Peeter I majamuuseumi juhataja
2013 - 2016Tallinna linnamuuseum. Peeter I majamuuseumi juhataja

Haridus

2009 - 2013Tallinna Ülikool: Kultuuride uuringute doktoriõpe
2008 - 2009Tartu Ülikool: Vene ja slaavi filoloogia doktoriõpe
2002 - 2003Tartu Ülikool: Vene keele ja kirjanduse õpetajakoolituse (2504) kutseaasta
2000 - 2003Tartu Ülikool: Vene ja slaavi filoloogia (2545) magistriõppe CUM LAUDE
1996 - 2000Tartu Ülikool: Vene ja slaavi filoloogia (2422) bakalaureuseõpe CUM LAUDE

Teaduskraadid

2013PhD, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Kultuuriteaduse osakond, kultuuriteooria õppetool,
Juhendajad: Mihhail Lotman, Tallinna Ülikool (Eesti), Jelena Pogosjan, Alberta Ülikool (Kanada).
Oponendid: Mihhail Lustrov, Venemaa Riiklik Humanitaarülikool (Venemaa), Riccardo Nicolosi, Bochumi Ruhri Ülikool (Saksamaa).
„Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas“
2003Magistrikraad (teaduskraad), Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Vene kirjanduse õppetool
Juhendaja: Jelena Pogosjan, Alberta Ülikool (Kanada).
„От Петра к Елизавете: библейская цитата панегирической проповеди в её отношении к официальной идеологии эпохи“

Teadustöö põhisuunad: Peeter I ajastu, baroki ajastu kunst, vene ikoon (XVII - XVIII saj. algus), vene kirjanduse ajalugu.

Teadus-, õpetamis- ja administratiivne tegevus

2011 - 2011Teaduskonsultant, kaaskuraator. Eesti Kunstimuuseum, näitused "Eesti ikooni kunst", "Vene ikoonid Gunnar Savisaare kogudest"
2011 - 2011Külalislektor. Venemaa Kunstide Akadeemia (Moskva), Iidse Venemaa kujutus- ja rakenduskunsti uurimise teadusseminaar
2011 - 2011Kuraator. Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru Kunstimuuseumi venekeelsed haridusprogrammid
2011 - 2011Kuraator. Tallinna Vene muuseumi lektoorium
2011 - 2011Külalislektor. Tallinna Giidide klubi (Tallinn Guide club)
2011 - 2011Toimetaja. J. Plaat, A. Maasik, "Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis". ISBN 978-9949-467-14-3. Eesti Kunstiakadeemia (1007 lk.)
2011 - 2011Külalislektor. Eesti Kunstiakadeemia
2010 - 2010Külalislektor. Peeter I Majamuuseum. Loengud laupäevalektooriumis "Liivimaa ja Venemaa kultuurilugu XVII. – XVIII. sajandil".
2010 - 2010Eelretsenseerija. Punctus contra punctum: Studia Slavica - X: sbornik nauchnykh trudov molodykh filologov.
2010 - 2010Kaaskorraldaja. Teised Lotmani päevad Tallinna Ülikoolis:rahvusvaheline konverents „Juhuslik ja ennustamatu kultuuris, keeles ja kirjanduses“.
2010 - 2010Osalemine J.M. Lotmani „Kultuuri ettearvamatud mehhanismid“ raamatu ettevalmistamises.
2010 - 2010Külalislektor. Tallinna Giidide klubi (Tallinn Guide club)
2010 - 2010Külalislektor, loengutesarja "Baroki ajastu ikoon" autor. Tallinna Vene Kultuurikeskuse Rahvaülikool
2010 - ...Venekeelsete väljaannete toimetaja. Eesti Kunstimuuseum
2009 - 2010Külalislektor, loengutesarja "Venemaa valitsejate kirjad kui ajastu kirjandusmälestis" autor. Tallinna Vene Kultuurikeskuse Rahvaülikool
2009 - 2009Kaaskorraldaja. Esimesed Lotmani päevad Tallinna Ülikoolis: rahvusaheline konverents “Kultuuri piiride fenomen”.
2009 - 2009Külalislektor. Euroopa Ülikool Sankt-Peterburis.
2008 - 2009Külalislektor. Peeter I Majamuuseum. Loengud laupäevalektooriumis, loengutesarja autor. Erikursus “Venemaa kultuurilugu 18. sajandi algusel”.
2008 - 2008Külalislektor. Kadrioru kunstimuuseumi Laupäevaakadeemiad näitusel "Loss ja tema lugu"
1999 - 2003, 2007-2009Toimetuskolleegiumi liige, Russkaja filologija: sbornik nauchnykh rabot molodykh filologov.

Esinemised konverentsidel

21-23. Detsember, 2012. Peterburi Euroopa Ülikool (Peterburi). Konverents: 20. Lotmani konverents "Sõna ja kujund".
Ettekande teema: "«Воззрим» и «увидим»: слово, образ, изображение в «военных» проповедях Стефана Яворского".
7-8. Juuni, 2012. Peterburi Riigi ajaloo muuseum, Venemaa. Konverents: „Peetri ajastu kirikud“ (Храмы-памятники Петровской эпохи).
Ettekande teema: „Tallinna Issandamuutmise kiriku ikonostaas: tekstide semantika ikonostaasi programmis“.
28. Veebruar – 2. Märts, 2012. Tartu Ülikool. Juri Lotmani 90. Sünniaastapäeva rahvusvaheline kongress „Kultuuri mitmekeelsus“.
Ettekande teema: „Peetri ajastu kirikupanegüürika mitmekeelsus“ (Tallinna Issandamuutmise kiriku ikonostaasi näitel).
24. November, 2011. Venemaa Teaduste Akadeemia, kunstiteaduste instituut (Moskva). Seminar „Vana vene kunst“.
Ettekande teema: „Ikoon „Issanda Liturgia“ Tallinnas: ikonograafia, emblemaatika ja ajalooline kontekst“
22.-23. November, 2011.Riiklik Ermitaaž, Peterburi. Konverents: „Peeter I ajastu palged“ („Петровская эпоха в лицах“).
Ettekande teema: "Aleksander Menšikov kui Tallinna vapiikooni tellija". Koos E.Pogosjaniga
24-29. Juuli, 2011. Graz, Austria. 13th Congress of the International society for 18th-century studies (ISECS)
Ettekande teema: „Catherine I in the Church panegyric in 1717/18“.
3-5. Juuni, 2011.Tallinna Ülikool. Konverents: „3. Lotmani päevad“: «Город как культурно-исторический феномен».
Ettekande teema: “Ревель – «чистая дева» и Рига-«блудница»: идеология петровских завоеваний в Прибалтике на примере церковной панегирики 1710 года“.
25. Mai, 2011.Venemaa Kunstide Akadeemia, Moskva. Kunstiajaloo ja -teooria Instituut. Seminar: „Vana vene kunst“.
Kaasettekanne: „Tallinna Issanda Muutmise kiriku ikonostaas (1718-1720 aa).“ Koos Elena Pogosjaniga.
17-18. Märts, 2011.a.Venemaa Kunstide Akadeemia, Moskva. Konverents: „Отечественное искусство XVIII – начала XX века: стилевые предпочтения, персоналии, взаимоотношения с государством и обществом“ („XVIII saj. – XX saj. alguse Kodumaa kunst: stiililised eelistused, personaaliad, riigi ja ühiskonna vahelised suhted“).
Ettekande teema: „Tallinna Issanda Muutmise kiriku Ivan Zarudnõi ikonostaasi semantika ja ideoloogia“. Koos Elena Pogosjaniga.
26-31. Juuli , 2010Rootsi, Stockholm. ICCEES - VIII World Congress of the International Council for Central and East European Studies.
Kaasettekanne. Jelena Pogosjan (Edmonton), Maria Smorževskihh-Smirnova (Tallinn). „Fencing off the Orthodox Space in a Protestant City: Revel in 1710-1725“(paneeli nimetus„Constructing the Self: Eighteenth-Century Ideas of Autonomy and Individuality in Russia“).
4-6. Juuni, 2010Tallinna Ülikool. Teised Lotmani päevad. „Juhuslik ja ennustamatu kultuuris, keeles ja kirjanduses“.
Kaasettekanne. Jelena Pogosjan (Edmonton), Maria Smorževskihh-Smirnova (Tallinn). „Juhuluule XVII sajandi lõpu vene visuaalse kultuuri kontekstis“
5-7. Mai, 2010 Vene kirjanduse instituut, Venemaa Teaduste Akadeemia (Peterburi, Venemaa). Rahvusvaheline konverents "Kaasaegsed uurimuse meetodid humanitaarteadustes".
Ettekande teema: “Riia ja Revel – Peeter I Baltimaa ‘pruudid`”.
11-13. September, 2009Tartu. XII Tartu-Helsingi rahvusvaheline seminar.“Kultuuride ruumi mütoloogia“.
Ettekande teema: «Парадиз в географии Петра Великого».
Aprill, 2009Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Так чья же невеста Рига?»
Veebruar, 2009Tartu Ülikool. Rahvusvaheline Lotmani seminar. Koos J.Pogosjaniga.
Ettekande teema: «Яко аз на раны готов»: икона Ревельского храма св. Николая.
Aprill, 2008Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Когда „шествуют“ мощи, или “спасительный путь“ Петра I.
Aprill, 2007Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Перенесение мощей Александра Невского: концепция церемониала в проповеди Гавриила Бужинского»
Mai, 2002Tartu Ülikool. Tartu-Helsingi seminar. Koos J.Pogosjaniga.
Ettekande teema: «Императорская речь Петра Первого в контексте официальных деклараций 1720-х гг.»
Aprill, 2002Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: "Полтавская служба Феофилакта Лопатинского (в контексте официальной культуры петровской эпохи)".
Veebruar, 2002Tallinna Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Богородичная топика в коронационных речах Амвросия (Юшкевича)»
Aprill, 2001Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Концепция войны Феофана Прокоповича в отношении к официальной идеологии петровской эпохи (1717 г.)».
Veebruaar, 2001Tallinna Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Концепция Северной войны в проповедях Феофана Прокоповича 1709-1718 гг.»
Detsember, 2000Moskva. Venemaa Riiklik Humanitaarülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide Lotmani seminar.
Ettekande teema: «Репертуар и функции библейской цитаты в похвальном Слове Феофана Прокоповича (На материале "Слова похвального о преславной над войсками свейскими победе" 1709 г.)»
Aprill, 2000Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Болезнь и смерть грешника: средневековые образцы в сказании Авраамия Палицына»
Aprill, 1999Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «Послание царя Алексея Михайловича о смерти патриарха Иосифа: модальность повествования».
Aprill,1998Tartu Ülikool. Rahvusvaheline noorfiloloogide konverents.
Ettekande teema: «О роли агиографических черт в летописных княжеских некрологах XIII - XIV вв.»