Православный Ревель Петра I

Е.А. Погосян,
М.А. Сморжевских-Смирнова

Таллинн: Издательство Argo.

2019, ISBN: 978-9949-607-99-0

Ключевые слова: Православие, Ревель, Петр I

купить...

В этой книге – два главных героя: царь Петр I и Ревель (сегодняшний Таллин). Их встреча состоялась намного раньше, чем нога Петра I вступила в сам город. Именно тогда было положено начало особому диалогу между ними. Впрочем, Петр больше говорил, а город помалкивал, и иногда возражал. Они общались на малопонятном сегодня языке – языке изысканных аллегорий, религиозных символов, барочных эмблем. Понять и растолковать этот язык предлагают авторы этой книги. Начиная над ней работать, они даже не представляли, какое количество малоизвестных, но замечательных памятников петровской эпохи бережно хранит в себе Таллин. Это наследие богато и уникально. Читатель, хорошо знакомый как с городом, так и с царем Петром, или же вовсе не знакомый с ними, сможет по-новому увидеть Таллин: иконы и иконостасы его храмов, улицы и Ратушную площадь, домик Петра и Кадриоргский дворец с их художественным убранством. И конечно царь Петр I cнова и снова удивит! Книгу можно назвать необычным путеводителем – не только по городу и его прошлому, но и по барочной культуре петровской эпохи, умеющей изумлять.

Sel raamatul on kaks peategelast – tsaar Peeter I ja Reval (nüüdne Tallinn). Nende esmakohtumine toimus ammu enne seda, kui Peeter Esimene oma jala linnas maha pani. Just siis algas eriline kahekõne nende vahel. Rohkem rääkis siiski Peeter, linn aga enamasti vaikis ja vaidles vahetevahel vastu. Nad suhtlesid tänapäeval vähemõistetavas keeles – peente allegooriate, usuliste sümbolite, baroklike märkide keeles. Aidata seda mõista ja tõlgendada raamatu autorid püüavadki. Alustades tööd raamatu kallal, ei kujutanud nad isegi ette, millist hulka vähetuntud, kuid ülimalt põnevaid Peetri-aegseid ajaloomälestisi säilitab endas hoolega Tallinn. See pärand on rikkalik ja unikaalne. Lugeja, sõltumata sellest, kas ta on nii linna kui tsaar Peetriga hästi või üldse mitte tuttav, saab Tallinna uue pilguga vaadata: selle pühakodade ikoonid ja ikonostaasid, tänavad ja Raekoja plats, Peetri majake ja Kadrioru loss koos nende sisustusega. Ja muidugi kohtub ta üha uuesti Peeter Esimesega! Seda raamatut võiks nimetada ebaharilikuks teejuhiks – mitte ainult linnas ja selle minevikus, vaid ka Peetri-aegses barokk-kultuuris, mis suudab meid pidevalt hämmastada.

Полный текст скачать нельзя, книгу можно найти в библиотеках или купить в магазине

Täistekst ei ole hetkel kättesaadav, raamatut võib laenata raamatukogudest või osta poest

Full text is not available now, You can find a book from a library or buy online